TIETOA MEISTÄ

Jaana Honkanen

Sairaanhoitaja, yrittäjä

Olen suorittanut perushoitajan ja sairaanhoitajan tutkinnot ja olen työskennellyt hoitotyön parissa jo  noin 30 vuotta. Työkokemusta minulle  on kertynyt monelta erikoisalalta  ja  monenikäisten ihmisten avustamisesta ja hoitamisesta vauvasta vaariin. Minulle on tärkeääettä ihminen kohdataan aidosti sekä kunnioittavasti jolloin asiakas voi tuntea olonsa turvalliseksi.  Pidän myös tärkeänä sitä, että vanhusten auttamisessa huomioidaan kuntouttava työote. Näin heillä on mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.